Individuální fyzioterapie

Pokud nejste indikováni k fyzioterapii ze zdravotních důvodů, můžete využít tuto službu např. pro  preventivní vyšetření pohybového aparátu, sestavení souboru kompenzačních cviků, ergonomické poradenství a úpravu pracovního prostředí, konzultaci o vhodných pohybových aktivitách, apod.
(více viz Léčba)

Kontakt

PÉXIS - centrum psychosomatické péče Šrámkova 38
Ústí nad Labem
400 11
+420 702 057 975 info@pexis.cz