Kresba postavy

Přednášející: Mgr. Zdeněk Altman

Anotace:
Dovolujeme si vás pozvat na dvoudenní seminář o možnostech využití kresebných projevů v psychodiagnostice. Dozvíte se o základních principech interpretace kreseb, o možnostech využití kresby postavy u dětí v konfrontaci s testem stromu, o výhodách kresby dvou postav FDT, o postupu při interpretaci a hledání varovných signálů psychické nevyrovnanosti v kresbě. Kurz probíhá seminární formou a důraz je kladen především na praktické využití této metody, provádí se podrobný rozbor některých kreseb včetně praktických cvičení pro posluchače.

Pro koho je seminář určen:
Určeno pro psychology jakéhokoli zaměření, případně pro speciální pedagogy nebo pro ty, kdo se v praxi zabývají diagnostikou a dobře se orientují v psychologii osobnosti..

O lektorovi:
Mgr. Zdeněk Altman absolvoval jednooborovou psychologii na FFUK v Praze. Dvanáct let pracoval v pedagogicko - psychologických poradnách, kde se zabýval především výchovnými problémy v období dospívání. Nyní pracuje jako soukromý psycholog, věnuje se zejména lektorské činnosti, diagnostice a psychologickému poradenství.
Lektorská činnost : přednášky a psychologické výcviky zaměřené především na dovednosti potřebné pro práci s lidmi - komunikace, zvládání konfliktů, sebeprezentace, sebepoznání, agresivita, stres, výchovné problémy a další.
Psychologická diagnostika : výběry a posuzování osob v rámci personálního poradenství (individuálně i Assessment Centre), odborné konzultace v oblasti lidských zdrojů a personální audity ( Personnel Development Audit ).
Teoretická diagnostika : projektivní techniky, je autorem odborných příruček Test stromu a Kresba postav, vede odborné kurzy pro psychology věnované různým projektivním metodám.

V případě zájmu lze kurz akreditovat u AKP.Termín:
pátek 27.3. 2015 a sobota 28.3. 2015
pá 8:30 - 17:30h
so 8:30 - 14:30h (dle zájmu účastníků)

Cena:
2000,-Kč
(Platba předem - v rámci potvrzení o registraci na seminář zašleme účastníkům údaje k platbě)


Seminář pro malý zájem zrušen

Kontakt

PÉXIS - centrum psychosomatické péče Šrámkova 38
Ústí nad Labem
400 11
+420 702 057 975 info@pexis.cz