Dotační programy

Naše centrum získalo od Ústeckého kraje dotaci v rámci programů "Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje" a "Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2020" tentokrát na tři projekty :

 

Rehabilitace pacientů s chronickým neurologickým onemocněním

Dotaci plně využíváme na ambulantní rehabilitační péči o klienty s chronickým onemocněním, pro které je velmi přínosný náš komplexní psychosomatický přístup. Tito pacienti byli do projektu doporučeni svými neurology. Podle druhu a stupně onemocnění je naším cílem prostřednictvím pravidelné a dlouhodobé péče dosáhnout u dětí s vývojovými vadami, po úrazu nebo dětské mozkové obrně zlepšení psychomotorického vývoje a pohybových funkcí. To umožní snazší zapojení do kolektivu vrstevníků, vzdělávání a uplatnění v budoucím životě. V případě dospělých klientů, případně seniorů se jedná o onemocnění Parkinsonovou chorobou, úrazy nebo další neurologická onemocnění, při nichž lze pravidelnou dlouhodobou terapií dosáhnout snížení bolestí, udržení či zlepšení motorických funkcí a tím i samostatnosti a soběstačnosti.  

 

Vzdělávání a podpora psychofyzického zdraví 

Prostředky poskytnuté nám prostřednictvím tohoto projektu chceme využít na seznámení veřejnosti s komplexním psychosomatickým přístupem k léčbě i prevenci, kdy vycházíme ze zkušenosti, že každý zdravotní problém má projevy v tělesné, psychické, vztahové i pracovní rovině.  

Připravujeme sérii seminářů podporujících přijetí zdravého životního stylu a zodpovědnosti za vlastní zdraví, porozumění psychickým a sociálním souvislostem onemocnění a jejich důležitosti pro celkový zdravotní stav. Semináře jsou vedeny praktickou formou, s dostatečným prostorem pro diskusi, prožitek či nácvik dovedností.  Více zde.

Firmám v Ústeckém kraji nabízíme pro jejich zaměstnance praktické semináře o ergonomii, správných pohybových návycích a zvládání stresu v souvislosti s prací - jak u převážně stojících pracovníků (např. výrobních linek), tak u převážně sedících pracovníků (kancelářská činnost a práce na počítači). Chceme tím podpořit zaměstnavatele v přístupu k sociální zodpovědnosti a péči o zaměstnance s důrazem na výhody pro firmu (snížení nemocnosti zaměstnanců popř. úrazů a nemocí z povolání, psychické i fyzické zátěže pracovníků). Přepracování, stres či nesprávné pracovní a pohybové návyky jsou významným faktorem v onemocnění nejen pohybové soustavy.  

 

Rehabilitace dětí se zdravotním postižením

Jedná se o fyzioterapii nad rámec zdravotního pojištění, která je vedena zkušenou fyzioterapeutkou za použití mimo jiné i “Vojtovy metody” a je určena pro děti do 18 let s neurologickými a pohybovými vadami (vývojové vady, skoliózy, VDT, koordinační poruchy, poúrazové stavy,..). .  

 

tel.: 702 057 975
e-mail: info@pexis.cz

 

___________________________
Nabízíme
DÁRKOVÉ POUKÁZKY
informace zde

___________________________

Kontakt

PÉXIS - centrum psychosomatické péče Šrámkova 38
Ústí nad Labem
400 11
+420 702 057 975 info@pexis.cz